EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В. В. Бонарев

Назад

УДК: 657.47

В. В. Бонарев

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено питання управління трансакційними витратами на підприємстві. Розглянуто підходи щодо визначення сутності управління витратами, а також розкрито теоретичні засади управління трансакційними витратами.
Встановлено доцільність здійснення управління трансакційними витратами для ефективного здійснення суб'єктом господарювання своєї діяльності. Розроблено механізм управління трансакційними витратами, який дозволяє показати місця виникнення трансакційних витрат, їхні види та можливі шляхи управління такими витратами, що у свою чергу призводить до тримання управлінською ланкою повною й релевантною інформацією, що дозволить приймати виважені оперативні управлінські рішення для покращення роботи підприємства загалом.
Висвітлено доцільність розгляду управління трансакційними витратами на підприємстві за двома напрямами, які дозволяють розкрити причини та необхідність здійснення управління цими витратами. Досліджено об'єкт та суб'єкт управління трансакційними витратами, а також запропоновано функції, які має виконувати суб'єкт управління цими витратами для покращення діяльності підприємства.

V. Bonarev

THE THEORETICAL BASIS FOR MANAGEMENT OF TRANSACTION COSTS EFFECTIVE ENTERPRISE COMPANY

Summary

The article studies the management of transaction costs at the company. The approaches, to determine the nature of expense management and describes theoretical principles of management transaction costs.
Established expediency of control transaction costs for the effective performance of their entity. Designed the mechanism of control transaction costs, which allows you to show the place of occurrence of transaction costs, their types and possible ways to control these costs, which in turn leads to holding managerial complete and relevant information, which will make better operational management decisions to improve enterprise as a whole.
Management deals with the feasibility consideration transaction costs at the plant in two directions, that allow you to discover the causes and the need for management of these costs. Investigated object and subject of control transaction costs and proposed functions, who should perform the subject of managing these costs to improve the enterprise.

№ 5 2017, стор. 10 - 14

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 628

Відомості про авторів

В. В. Бонарев

к. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

V. Bonarev

PhD (Econ.), аssistant of the department of accounting, audit and economic analysis, Chernivtsi National University named Yuri Fedkovich, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Бонарев В. В. Теоретичні засади управління трансакційними витратами для ефективного розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С. 10–14.

Bonarev, V. (2017), “The theoretical basis for management of transaction costs effective enterprise company”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 10–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.