EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОДІЯ МІСЦЕВИХ І ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
В. Р. Котковський

Назад

УДК: 35.072.3

В. Р. Котковський

ВЗАЄМОДІЯ МІСЦЕВИХ І ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація

Вивчення взаємодії місцевих і центральних органів влади у формуванні та реалізації державної політики дозволяє виявити передові практики у цій сфері і показує, які актори беруть участь у цьому процесі і за яких обставин. Взаємодія між місцевими і центральними органами влади регулюється деякими принципами, які стосуються як питання про те, яким чином розподіляються обов'язки, так і механізмів покращення такої взаємодії, коли це необхідно. Перша група цих принципів має справу з розподілом обов'язків і повноважень. Друга група принципів, які можна назвати інструментальними (інформування, консультації, забезпечення фінансової самодостатності, моніторинг), забезпечує адекватні ставлення та повагу до повноважень кожного рівня, коли повноваження і обов'язки вже розподілені. Тобто у той час, як перші визначають положення кожного органу владу і їх сферу відповідальності, останні регулюють взаємодію між ними. Всі ці принципи, які докладно розглядаються в статті, складають основу для належної практичної взаємодії центральних і місцевих органів влади.

V. Kotkovsky

INTERACTION OF LOCAL AND CENTRAL AUTHORITIES IN FORMATION AND REALIZATION OF PUBLIC POLICY: FOREIGN EXPERIENCE

Summary

The study of interaction of local and central authorities in formation and realization of public policy will allow the identification of good practices and show which actors participate in exchanges between local and central authorities and under what circumstances. Interaction between local and central authorities is governed by some principles that concern both the question of how responsibilities are distributed and the mechanisms to facilitate interaction when needed. A first group of substantive principles deals with the assignment of responsibilities. A second group of principles, that can be called instrumental (information, consultation, financial sufficiency and monitoring), provide for adequate relationships and the respect of each tier's sphere, once powers and responsibilities are distributed. While the former establishes the position of each authority and their sphere of responsibilities, the latter governs interactions between them. All these principles described in the article constitute the framework for good practices in the relationships between central and local authorities.

№ 6 2017, стор. 78 - 81

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 673

Відомості про авторів

В. Р. Котковський

к. держ. упр., доцент кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

V. Kotkovsky

PhD in Public Administration, associate professor of Political Science and Philosophy Chair, Kharkiv Regional Institute for Public Administration of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Котковський В. Р. Взаємодія місцевих і центральних органів влади щодо формування та реалізації державної політики: зарубіжний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 78–81.

Kotkovsky, V. (2017), “Interaction of local and central authorities in formation and realization of public policy: foreign experience”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 78–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.