EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНА ЄДНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
Н. М. Гуляєва, П. М. Бедрековський

Назад

УДК: 330.322.1

Н. М. Гуляєва, П. М. Бедрековський

СИСТЕМНА ЄДНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

Анотація

Визначено особливості функціонування системи використання фінансових ресурсів як інструменту інвестиційного процесу. Проаналізовано тлумачення сутності інвестиційної діяльності у працях науковців та вчених-економістів. Охарактеризовано категорію "фінансування" як складову понятійної конструкції "інвестиційна діяльність". Розглянуто групи власників інвестиційних ресурсів та джерела їх залучення в процесі формування інвестиційного портфелю.

N. Huliayeva, P. Bedrekovskyi

SYSTEM UNITY OF FINANCING AND FINANCIAL RESOURCES IN THE INVESTMENT PROCESS

Summary

The features of the system of financial resources as an instrument of the investment process are determined. Interpret the essence of investment activity in the writings of scholars and academic economists are analyzed. Category of "finance" as part of the conceptual design of "investment activity" are characterized. The group of holders of investment resources and sources of their involvement in the formation of the investment portfolio are considered.

№ 7 2017, стор. 32 - 36

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 655

Відомості про авторів

Н. М. Гуляєва

к. е. н., професор кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет

N. Huliayeva

Professor, economics and finance of enterprise department, Kyiv National Trade and Economics University


П. М. Бедрековський

аспірант кафедри економіки та фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

P. Bedrekovskyi

post-graduate student, economics and finance of enterprise department, Kyiv National Trade and Economics University

Як цитувати статтю

Гуляєва Н. М., Бедрековський П. М. Системна єдність фінансування і використання фінансових ресурсів в інвестиційному процесі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 7. С. 32–36.

Huliayeva, N. and Bedrekovskyi, P. (2017), “System unity of financing and financial resources in the investment process”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 32–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.