EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

RESEARCH OF THE TRANSFER OF TECHNOLOGIES DEVELOPED IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BASED ON THE SYSTEM APPROACH
O. Mrykhina

Назад

УДК: 330.341.1:37.02

O. Mrykhina

RESEARCH OF THE TRANSFER OF TECHNOLOGIES DEVELOPED IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BASED ON THE SYSTEM APPROACH

Анотація

The feasibility of interpreting the phenomenon of transfer of technologies developed in higher education institutions (HEIs) into business structures from the system approach point of view, which allows increasing the technologies transfer management efficiency and HEI response to market demands have been justified in the article. The features of the HEI-developed technologies transfer system have been set, the interaction of the parts of the HEI-developed technologies transfer system have been studied. The definition of HEI-developed technologies transfer as a system has been suggested in contrast to the known broad understanding of the phenomenon, focusing on the integrity of the processes and interactions between them within the technologies transfer originating from the academic environment. The features of the proceeding with the HEI-developed technologies transfer into the business structures have been considered based on understanding it as a system.

О. Б. Мрихіна

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ, РОЗРОБЛЕНИХ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Summary

У статті обгрунтовано доцільність трактування явища трансферу технологій, розроблених у вищих начальних закладах (ВНЗ), у підприємницькі структури із позицій системного підходу, що дає змогу підвищити ефективність управління трансфером технологій та реагування ВНЗ на запити ринку. Встановлено характеристики системи трансферу технологій, розроблених у ВНЗ, досліджено взаємодію частин системи трансферу технологій, розроблених у ВНЗ. Запропоновано визначення трансферу технологій, розроблених у ВНЗ як системи, що на відміну від відомого широкого розуміння цього явища, фокусує увагу на цілісності процесів та взаємозв'язків між ними у межах трансферу технологій, що походять з академічного середовища. Розглянуто особливості провадження трансферу технологій, розроблених у ВНЗ, у підприємницькі структури на підставі розуміння його як системи.

№ 8 2017, стор. 34 - 37

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 598

Відомості про авторів

O. Mrykhina

PhD in Econ. Sc., Associate professor, Associate professor of the Department of Economics of Enterprises and Investments, Lviv Polytechnic National University

О. Б. Мрихіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету "Львівська політехніка"

Як цитувати статтю

Mrykhina O. Research of the transfer of technologies developed in higher educational institutions, based on the system approach. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 8. С. 34–37.

Мрихіна, О. Б. (2017), “Дослідження трансферу технологій, розроблених у вищих навчальних закладах, на засадах системного підходу”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 34–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.