EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ "ІНФОРМАЦІЯ" В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
В. В. Друк

Назад

УДК: 351.327

В. В. Друк

ТЕОРЕТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ "ІНФОРМАЦІЯ" В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Анотація

Статтю присвячено аналізу сучасного наукового дискурсу щодо визначення поняття "інформація", наголошено на важливості інформації для державного управління, виділено специфічні властивості інформації, які є важливими для підвищення її якості, досліджено проблемні аспекти практичної реалізації принципів інформаційних відносин, розглянуто зміст понять "інформація про діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування", "інформація в управлінні соціальними системами", а також ознаки інформації, констатовано наявність дискусії, яка триває й досі щодо сутності категорії "інформація".

V. Druk

THEORETICAL CONCEPT IDENTIFICATION OF INFORMATION IN PUBLIC GOVERNANCE

Summary

The article is dedicated to the analysis of the contemporary scientific discourse to the definition of information. The importance of information for the public administration was emphasized. The pecific properties of information that are important to improve it's quality are studied in the article. The problematic aspects of practical implementation of the principles of information relations were described. The concept of "information on the activities of public authorities, local governments" "information in the management of social systems" and the features of information. The discussion about definition of information is continuing.

№ 9 2017, стор. 106 - 109

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 224

Відомості про авторів

В. В. Друк

к. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та електронного урядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Druk

PhD in Public Administration, doctoral candidate of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Друк В. В. Теоретична ідентифікація поняття "інформація" в державному управлінні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 106–109.

Druk, V. (2017), “Theoretical concept identification of information in public governance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 106–109.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.