EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Р. С. Зубков

Назад

УДК: 332.1

Р. С. Зубков

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Анотація

У статті досліджено інвестиційно-інноваційний розвиток регіону в провідних країнах світу. Визначено сутність, особливості інвестиційно-інноваційної моделі розвитку в країнах світу та її вплив на конкурентоспроможність економіки. Проаналізовано інноваційну політику за кордоном, охарактеризовано її концепцію, стратегію та пріоритети. Досліджено проблеми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні та узагальнено необхідність залучення зарубіжного досвіду в побудові ефективного механізму національного розвитку регіону.

R. Zubkov

FOREIGN EXPERIENCE INNOVATION AND INVESTMENT REGION

Summary

In the article the investment and innovation development of the region in the leading countries of the world. The essence, peculiarities of investment and innovation development model in the world and its impact on the competitiveness of the economy. Analyzes innovative policies abroad, described her concept, strategies and priorities. The problems of investment and innovation activity in Ukraine and summarized the need to attract foreign experience in building effective mechanism for national development.

№ 10 2017, стор. 11 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 274

Відомості про авторів

Р. С. Зубков

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємства, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна", м. Миколаїв

R. Zubkov

PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Economics and Business, Mykolaiv interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", Mykolaiv

Як цитувати статтю

Зубков Р. С. Зарубіжний досвід інвестиційно-інноваційного розвитку регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 10. С. 11–16.

Zubkov, R. (2017), “Foreign experience innovation and investment region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 11–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.