EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ РАМКИ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
М. Г. Орел

Назад

УДК: 351:328.185

М. Г. Орел

КОНЦЕПТУАЛЬНІ РАМКИ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті показано, що геополітичний та інституціональний підходи як концептуальна основа пошуку адекватних відповідей на загрози політичній безпеці держав за умов глобальних трансформацій сучасного світу значною мірою вичерпали свої можливості. Проаналізовано передумови та обгрунтовано доцільність переходу до принципово нової концептуальної рамки організації стратегічної діяльності держави щодо формування сучасної системи забезпечення політичної безпеки, яка передбачає використання геополітичного, інституціонального, діяльнісного, глобалізаційного і системно-синергетичного підходів. На думку автора, комплексне використання цих підходів є також передумовою формування у науковців, аналітиків, політиків і управлінців концептуальної основи сучасного стратегічного мислення при розробці та реалізації стратегій держави щодо реагування на загрози політичній безпеці.

M. Orel

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE METHODOLOGY OF FORMING A MODERN SYSTEM OF POLITICAL SECURITY

Summary

The article shows that geopolitical and institutional approaches, as the conceptual basis for finding adequate responses to the threats to the political security of states, have largely exhausted their potential in the context of global transformations of the modern world. The preconditions are analyzed and the expediency of the transition to a fundamentally new conceptual framework of the organization of the strategic activity of the state regarding the formation of a modern system of ensuring political security, which involves the use of geopolitical, institutional, activity, globalization and system-synergetic approaches, is substantiated. According to the author, the complex use of these approaches is also a prerequisite for the formation of a conceptual basis of modern strategic thinking among scholars, analysts, politicians and managers in the development and implementation of state strategies for responding to threats to political security.

№ 16 2017, стор. 108 - 114

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 529

Відомості про авторів

М. Г. Орел

к. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

M. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of globalistics, European integration and the national security, National Academy of Public Administration, Under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Орел М. Г. Концептуальні рамки методології формування сучасної системи забезпечення політичної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 108–114.

Orel, M. (2017), “Conceptual framework of the methodology of forming a modern system of political security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 108–114.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.