EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД ЗАХІДНОГО ТА СХІДНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ФОРМУВАННІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ ТА ПОЛЬЩІ)
Є. П. Гребоножко

Назад

УДК: 351: (477:430:438)

Є. П. Гребоножко

ДОСВІД ЗАХІДНОГО ТА СХІДНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ФОРМУВАННІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ ТА ПОЛЬЩІ)

Анотація

Розглянуто західно- та східно-європейський досвід організації та формування моделі державної служби на прикладі Німеччини та Польщі. Висвітлено вітчизняні концептуальні засади та особливості при формуванні інституту державної служби. Розкрито теоретичні, історичні та правові основи державної служби в державах Західної та Східної Європи (на прикладі Німеччини та Польщі) та можливості практичного застосування сформованих процедур в межах Української держави, за умов їхньої попередньої модифікаційної адаптації.

E. Hrebonozhko

EXPERIENCE OF THE WESTERN AND EASTERN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FORMATION OF THE MODEL OF THE STATE SERVICE OF UKRAINE (ON THE EXAMPLE OF GERMANY AND POLAND)

Summary

The Western and Eastern European experience in the organization and formation of the model of the public service on the example of Germany and Poland is considered. The domestic conceptual bases and peculiarities in the formation of the institution of public service are covered. The theoretical, historical and legal bases of public service in the states of Western and Eastern Europe (on the example of Germany and Poland) and the possibilities of practical application of the established procedureswithpreliminary modification adaptation within the Ukrainian state are disclosed.

№ 18 2017, стор. 113 - 116

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 605

Відомості про авторів

Є. П. Гребоножко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

E. Hrebonozhko

PhD-student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Гребоножко Є. П. Досвід західного та східного інституту державного управління у формуванні моделі державної служби України (на прикладі німеччини та польщі). Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 113–116.

Hrebonozhko, E. (2017), “Experience of the western and eastern institute of public administration in the formation of the model of the state service of Ukraine (on the example of germany and poland)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 113–116.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.