EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА РІВЕНЬ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Меліхова, О. В. Троян

Назад

УДК: 336.22

Т. О. Меліхова, О. В. Троян

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА РІВЕНЬ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Досліджено вплив податкового навантаження на рівень податкової безпеки як окремих підприємств, так і держави в цілому. Розглянуто роль податкової безпеки підприємства в сучасній економіці. Визначено місце та роль податкового навантаження в системі податкової безпеки підприємства. Систематизовано погляди дослідників на визначення поняття "податкова безпека підприємства" в науковій літературі та сформоване власне трактування цієї категорії. В результаті проведеного дослідження було визначено вплив рівня податкового навантаження ПДВ та податку на прибуток на результати діяльності підприємства. Визначено рівень податкового навантаження в економіці України. Дано оцінку рівню податкового навантаження в Україні як критерію ефективності державної податкової політики та виявлено тенденції його впливу на розвиток економіки. Проаналізовано динаміку рівня податкового навантаження в Україні та запропоновано рекомендації щодо оптимізації рівня податкового навантаження суб'єктів господарювання.

T. Melikhova, O. Troyan

THE ANALYSIS OF THE TAX BURDEN ON THE ENTERPRISE TAX SECURITY LEVEL

Summary

We had investigated the tax burden fluency on the tax security level of individual enterprises and of the state at whole. We also investigated the tax security role at the enterprise in modern economy. Then we determined the place and role of the tax burden in the enterprise's tax security system. And we had systemized the scientific literature researchers' views on the definition "the tax security of an enterprise" concept and we also formed our own interpretation of this category. As a result of the research we determined the level of the VAT-tax burden influence and the profit tax influence on the results of the enterprise's activity. The tax burden level in the Ukrainian economy is determined. We also rated the tax burden level in Ukraine as the state tax policy effectiveness criterion and we had detected the tendencies of its influence on the economy development. In the end we analyzed the dynamics of the tax burden level in Ukraine is and proposed the recommendations for optimizing business entities' the tax burden level.

№ 20 2017, стор. 33 - 37

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 645

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Deputy Head of the Department of Accounting, and Audit, Zaporizhzhia State Engineering Academy


О. В. Троян

асистент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

O. Troyan

Assistant of the Department of Accounting and Audit, Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О., Троян О. В. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. С. 33–37.

Melikhova, T. and Troyan, O. (2017), “The analysis of the tax burden on the enterprise tax security level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.