EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ БОРГУ В СТРУКТУРІ ТРАНСФЕРТНОЇ ПОЛІТИКИ ТНК
Є. А. Васюк

Назад

УДК: 336:227

Є. А. Васюк

СТРАТЕГІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ БОРГУ В СТРУКТУРІ ТРАНСФЕРТНОЇ ПОЛІТИКИ ТНК

Анотація

Залучення боргових коштів транснаціональними корпораціями має за мету отримання додаткового капіталу для фінансування розширення виробництва та удосконалення технологій. Однак на сьогодні борг розглядають як податковий щит та використовують задля збільшення витрат компанії на виплату відсотків, що зменшує прибуток до оподаткування. Ця стаття розглядає питання боргу як механізму трансфертної політики транснаціональних корпорацій по переміщенню доходів у країни з низькими ставками податку на прибуток. Проаналізовано вплив ставки корпоративного податку на розмір та інтенсивність залучення прямих іноземних інвестицій. Розмежовано відмінності між внутрішнім та зовнішнім боргом транснаціональних корпорацій. Охарактеризовано підходи щодо регулювання вирахування відсотків пов'язаного з переміщення прибутків шляхом надлишкового боргового фінансування. Акцентується увага на кількісних показниках, які підтверджують здійснення транснаціональними корпораціями трансфертних операцій по переміщенню боргу всередині групи. Розкрито вплив стратегічного розміщення боргу на економіку країн, що розвиваються.

Y. Vasiuk

DEBT SHIFTING IN TRANSFER POLICY OF TNCS

Summary

Transnational corporations involving in the process of debt financing are aimed at obtaining additional capital to finance expansion of production and technology improvement. However, today the debt is considered as a tax shield and is used to increase the company's interest payments, which reduces the taxable income. This paper explores the role of internal debt as a mechanism of transfer policy for shifting profits to low-tax countries. This paper analyzes the influence of the corporate tax rate on the size and intensity of attraction of foreign direct investments. This article sheds light on the distinction between internal and external debt of transnational corporations. This paper presents the general design of the approaches to regulating the deduction of interest related to the transfer of profits by over-debt financing. The paper emphasizes the quantitative indicators that confirm the implementation by transnational corporations of transfer operations for moving debt within the group. The author provides evidence that the strategic location of debt has influence on the economy of developing countries.

№ 21 2017, стор. 44 - 48

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 643

Відомості про авторів

Є. А. Васюк

аспірант кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Y. Vasiuk

PhD Student of Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after V. Hetman

Як цитувати статтю

Васюк Є. А. Стратегічне розміщення боргу в структурі трансфертної політики тнк. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 44–48.

Vasiuk, Y. (2017), “Debt shifting in transfer policy of tncs”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 44–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.