EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ
В. А. Ковбаса

Назад

УДК: 339.7:336.7

В. А. Ковбаса

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ

Анотація

Статтю присвячено аналізу шляхів реформування найважливішої регулюючої інституції світової валютної системи — МВФ. Реформаційний процес у наявних економічних умовах є постійним, відтак, у роботі аналізуються як наявні тренди, так і проблемні питання, які можна вирішити через майбутні реформи організації. Конкретизовано здійснені кроки до покращення ефективності організації з попередження кризових явищ у національних економіках, збільшення кредитного портфеля, проведення аналітичних робіт. У той же час досліджено необхідність формального визначення суб'єкта, що виконуватиме роль світового кредитора останньої інстанції, а також змін у системі організації управління фондом, у тому числі проблему забезпечення більш повного представництва груп країн, що наразі делегують повноваженням окремим директорам.

V. Kovbasa

CURRENT TRENDS AND PERSPECTIVES OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND REFORMATION

Summary

The article is devoted to the analysis of the IMF's reformation ways, since it is the most important regulating institution of the world monetary system. Reformation process is constant in the current economic conditions; therefore, the work analyzes both existing trends and issues that can be solved through the future reforms of the organization. The author specified the steps, taken to improve the effectiveness of the organization in the field of crises prevention, increase of crediting capacity, analytical work performance. At the same time, the needs to identify the entity that will act as the world's lender of last resort legally, as well as changes in the management organization of the fund, including the problem of providing more complete representation of constituencies that are currently delegating powers to individual directors, are explored.

№ 22 2017, стор. 53 - 56

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 763

Відомості про авторів

В. А. Ковбаса

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

V. Kovbasa

Postgraduate student of international economics department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Ковбаса В. А. Сучасні тенденції та перспективні напрями реформування міжнародного валютного фонду. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 53–56.

Kovbasa, V. (2017), “Current trends and perspectives of the international monetary fund reformation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 53–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.