EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
О. М. Негрич

Назад

УДК: 35.076

О. М. Негрич

ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Розглянуто основні засади реалізації заходів переведення державних послуг у категорію публічних. Надано характеристику процесу забезпечення функціонування сервісів з надання адміністративних послуг на єдиній технологічній платформі і надання інформації з єдиних джерел (баз даних). Визначено обов'язки державних органів у сфері використання інформаційних технологій. Досліджено пріоритети реалізації державної політики в інформаційній сфері. Запропоновано напрями удосконалення механізму надання державних послуг в електронній формі.

O. Negrich

IMPROVING THE RESULT OF THE PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN THE PROVISIONS OF PROVIDING INFORMATION SECURITY

Summary

The main principles of the implementation of the transfer of public services to the category of public services are considered. The process of ensuring the functioning of services providing administrative services on a unified technological platform and providing information on single sources (databases) is characterized. The duties of state bodies in the use of information technology are defined. The priorities of the implementation of state policy in the information sphere are investigated. The directions of the thoroughness of the mechanism for the provision of public services in electronic form have been proposed.

№ 22 2017, стор. 87 - 90

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 461

Відомості про авторів

О. М. Негрич

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

O. Negrich

post-graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Негрич О. М. Підвищення результативності надання адміністративних послуг в умовах забезпечення інформаційної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 87–90.

Negrich, O. (2017), “Improving the result of the provision of administrative services in the provisions of providing information security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 87–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.