EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
С. О. Тульчинська, Т. П. Ткаченко, М. В. Гращенко

Назад

УДК: 330.341:337.12

С. О. Тульчинська, Т. П. Ткаченко, М. В. Гращенко

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

У статті встановлено, що загрози економічної безпеки малого підприємництва поділяються на зовнішні та внутрішні, контроль над якими має однакове важливе значення для розвитку як малого підприємництва, так і держави в цілому. Визначено основні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні на сучасному етапі розвитку економіки країни. Обгрунтовано необхідність застосування методів профілактики та боротьби з загрозами економічної безпеки, у тому числі в стратегії малого підприємства повинні бути сформульовані основні напрями щодо забезпечення економічної безпеки, реалізація яких дозволить забезпечити розвиток малого підприємства та стійку економічну динаміку всієї економічної системи. З'ясовано, що економічна безпека має безпосередній вплив не лише на становище підприємства, а й на економічну систему країни загалом. Обгрунтовано, що забезпечення економічної безпеки розвитку підприємництва має стати пріоритетним напрямом економічної політики держави.

S. Tulchynska, T. Tkachenko, M. Hrashchenko

THREATS OF ECONOMIC SECURITY OF SMALL ENTERPRISE

Summary

The article establishes that the threats to the economic security of small business are divided into external and internal ones, the control of which is equally important for the development of both small enterprise and the state as a whole. The main problems of small enterprise development in Ukraine at the present stage of development of the country's economy are determined. The necessity of using methods of prevention and control of threats to economic security has been substantiated, in particular, the main directions of ensuring economic security should be formulated in the strategy of a small enterprise, implementation of which will ensure the development of a small enterprise and the stable economic dynamics of the whole economic system. It has been determined that economic security has a direct influence not only on the situation of the enterprise but also on the economic system of the country as a whole. It is substantiated that ensuring the economic security of entrepreneurship development should become a priority direction of the state's economic policy.

№ 23 2017, стор. 31 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 508

Відомості про авторів

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет "КПІ імені Ігоря Сікорського"

S. Tulchynska

Doctor of Economics, Professor, Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"


Т. П. Ткаченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет "КПІ імені Ігоря Сікорського"

T. Tkachenko

PhD, associate professor, docent of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"


М. В. Гращенко

магістрант, Національний технічний університет "КПІ імені Ігоря Сікорського"

M. Hrashchenko

Master's student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Тульчинська С. О., Ткаченко Т. П., Гращенко М. В. Загрози економічної безпеки малого підприємництва. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 31–33.

Tulchynska, S., Tkachenko, T. and Hrashchenko, M. (2017), “Threats of economic security of small enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 31–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.