EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕНЕЗА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ
І. Й. Малий

Назад

УДК: 351:331.108.2:330.1

І. Й. Малий

ГЕНЕЗА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Обгрунтовано розвиток теоретичної інтерпретації соціальної сутності еволюції публічного управління та адміністрування, розкрито їх субординацію та верифікацію в процесі становлення державності та реформування публічного сектору України.

I. Maliy

GENESIS OF PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN UKRAINE

Summary

The development of theoretical interpretation of the social essence of the evolution of public management and administration is substantiated, their subordination and verification are revealed in the process of formation of statehood and reformation of the public sector of Ukraine.

№ 24 2017, стор. 17 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 306

Відомості про авторів

І. Й. Малий

д. е. н., професор кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

I. Maliy

Doctor of Economics, Professor of the department of Macroeconomics and State Governance SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Малий І. Й. Генеза публічного управління і адміністрування в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 17–21.

Maliy, I. (2017), “Genesis of public management and administration in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 17–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.