EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ МІНІМІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ
І. В. Горячківська, А. О. Коваленко

Назад

УДК: 338.23:343.3

І. В. Горячківська, А. О. Коваленко

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ МІНІМІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи регулювання фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарювання, що в свою чергу, впливає та визначає стан фінансової безпеки держави. Обгрунтовано впровадження державою фінансових інститутів, для здійснення контролю, що буде виступати в формі взаємодії ринкового і державного контролю за виробництвом, розподілом і споживанням суспільного продукту, задля зменшення рівня загроз фінансовій безпеці держави.

I. Horiachkivska, A. Kovalenko

REGULATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY BUSINESS ENTITIES AS A MEANS OF MINIMIZING THREATS TO THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE

Summary

In the article the theoretical bases of regulation of financial and economic safety of economic entities are considered, which, in turn, influences and determines the state of financial security of the state. The introduction by the state of financial institutions for control, which will act in the form of interaction of market and state control over the production, distribution and consumption of the social product, is grounded in order to reduce the level of threats to the financial security of the state.

№ 24 2017, стор. 101 - 105

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 202

Відомості про авторів

І. В. Горячківська

молодший науковий співробітник, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

I. Horiachkivska

Junior Research Fellow, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnytsky, Cherkassy


А. О. Коваленко

магістрант, кафедра менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

A. Kovalenko

Master's Degree of the Department of Management and Economic Security, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnytsky, Cherkassy

Як цитувати статтю

Горячківська І. В., Коваленко А. О. Регулювання фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарювання як засіб мінімізації загроз фінансовій безпеці держави. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 101–105.

Horiachkivska, I. and Kovalenko, A. (2017), “Regulation of financial and economic security business entities as a means of minimizing threats to the financial security of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 101–105.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.