EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК НЕВІД'ЄМНОЇ КАТЕГОРІЇ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
О. Ю. Кочергіна

Назад

УДК: 339.543.624

О. Ю. Кочергіна

СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК НЕВІД'ЄМНОЇ КАТЕГОРІЇ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто різні підходи до визначення категорії "зона вільної торгівлі", зокрема системний та синергетичний, виділено суть цього явища та його зміст, а також на основі проведеного аналізу, розроблено власну дефініцію поняття.

O. Kocherhina

MODERN CONTENT OF FREE TRADE AREA AS ESSENTIAL CATEGORY OF INTEGRATIONAL DEVELOPMENT

Summary

The paper deals with the different approaches to the definition of the category of free trade area, including systematic and synergetic approaches. The essence and the content of the discussed concept were defined. Based on the analysis conducted, the author's definition of the term was given.

№ 1 2018, стор. 54 - 58

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 434

Відомості про авторів

О. Ю. Кочергіна

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

O. Kocherhina

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Кочергіна О. Ю. Сучасний зміст зони вільної торгівлі як невід'ємної категорії інтеграційного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 1. С. 54–58.

Kocherhina, O. (2018), “Modern content of free trade area as essential category of integrational development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 54–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.