EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІМПЕРАТИВИ ПУБЛІЧНОГО ХАРАКТЕРУ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ІНДИКАТОРИ ЙОГО ЯКОСТІ
О. А. Дєгтяр, О. М. Непомнящий

Назад

УДК: 331.108.45

О. А. Дєгтяр, О. М. Непомнящий

ІМПЕРАТИВИ ПУБЛІЧНОГО ХАРАКТЕРУ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ІНДИКАТОРИ ЙОГО ЯКОСТІ

Анотація

У статті розглядається імперативи публічного характеру сучасного управління та індикатори його якості. У процесі проведеного аналізу виявлено позитивну кореляцію між індексами готовності до впровадження "електронного уряду", ступеня розвиненості різних свобод у країні, рівня конкурентоспроможності країни, рівня прозорості діяльності органів публічного управління, ступеня відкритості цих органів і якістю публічного характеру управління.

O. Diegtiar, O. Nepomniashchyi

THE EVOLUTION OF PROCESS-ORIENTED PERSONNEL MANAGEMENT

Summary

The article examines the imperatives of the public nature of modern management and the indicators of its quality. In the process of the analysis revealed a positive correlation between indices of preparedness for the introduction of "electronic government", the degree of development of the various freedoms in the country, the level of competitiveness of the country, the level of transparency of activities of public authorities, the degree of openness of these bodies and the quality of public governance.

№ 4 2018, стор. 89 - 93

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 38

Відомості про авторів

О. А. Дєгтяр

д. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

O. Diegtiar

Doctor of Science in Public Administration, associate professor, associate professor of the Department of Management and Administration, O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv


О. М. Непомнящий

д. держ. упр., академік Академії будівництва України, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

O. Nepomniashchyi

Doctor of science in Public Administration, Academician of Academy of building of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.