EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
А. М. Валюх

Назад

УДК: 351//354

А. М. Валюх

АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація

Адаптація законодавства України у сфері державного управління до Європейських нормативів щодо збереження природного капіталу стало важливим питанням сьогодні, у період розвитку інтеграційних процесів. У цій статті розглянуто основні аспекти узгодження основних національних нормативно-законодавчих актів у галузі збереження природного капіталу із європейськими. Особливу увагу відведено лісовим ресурсам України. Запропоновано шляхи усунення недоліків, прогалин, суперечностей у законодавстві. Проаналізовано основні європейські законодавчі акти та на цій основі визначено нові європейські тенденції удосконалення української системи управління збереженням природного капіталу, обгрунтовано необхідність проведення змін у кадровій політиці.

A. Valyukh

ADAPTATION OF LEGISLATION OF THE STATE STRATEGY FORMATION OF DEVELOPMENT OF NATURAL CAPITAL OF UKRAINE IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN UNION

Summary

Adaptation of Ukraine's Public Administration legislation to the European norms for natural capital conservation has become an important issue today, during the development of integration processes. This article reviews the main aspects of the coordination of major national legislative and regulatory acts in the field of European natural capital conservation. The special attention is given to forest resources of Ukraine. The basic licvidation measures of deficiencies, gaps and contradictions in the legislation have been ordered. The basic European legislation acts have been analyzed and on this basis, a new European trends of Ukrainian system improvement of natural capital reasonable changes to personnel policy have been ordered.

№ 5 2018, стор. 67 - 72

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 394

Відомості про авторів

А. М. Валюх

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльност, директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

A. Valyukh

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department, NUWMNRU, Rivne

Як цитувати статтю

Валюх А. М. Адаптація законодавства щодо формування державної стратегії розвитку природного капіталу України відповідно до вимог європейського союзу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 67–72.

Valyukh, A. (2018), “Adaptation of legislation of the state strategy formation of development of natural capital of Ukraine in accordance with the requirements of the european union”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 67–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.