EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
О. С. Качний

Назад

УДК: 353:332.145

О. С. Качний

БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Анотація

Визначено місце та роль бюджетного механізму соціально-економічного розвитку регіонів. Здійснено оцінку проблем формування та виконання місцевих бюджетів, організації міжбюджетних відносин у контексті підтримки соціально-економічного розвитку регіонів. Розроблено напрями оптимізації бюджетного механізму соціально-економічного розвитку регіонів.

O. Kachniy

BUDGET MECHANISM AS AN INSTRUMENT FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REGION

Summary

The place and role of the budget mechanism of social and economic development of regions are determined. The estimation of problems of formation and execution of local budgets, organization of inter-budgetary relations in the context of support of socio-economic development of regions is evaluated. Directions of optimization of the budget mechanism of socio-economic development of regions are developed.

№ 7 2018, стор. 94 - 96

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 426

Відомості про авторів

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

O. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Качний О. С. Бюджетний механізм як інструмент соціально-економічного розвитку регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 94–96.

Kachniy, O. (2018), “Budget mechanism as an instrument for socio-economic development in the region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 94–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.