EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ "РАЙОН"
А. О. Павловська

Назад

УДК: 001.8:711.5(083.7)

А. О. Павловська

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ "РАЙОН"

Анотація

У статті розглянуто сучасні підходи вітчизняних та зарубіжних учених до трактування поняття "район", а також досліджено особливості нормативно-правового визначення дефініції "район". Охарактеризовано функціонування суб'єктів формування та реалізації державної політики на рівні району. Подано характеристики повноважень районних рад та районних державних адміністрацій. З'ясовано сутність поняття район як комплексу територіально-адміністративних одиниць з його суб'єктами управління на рівні району.

A. Pavlovska

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF THE DEFINITION OF "DISTRICT"

Summary

The article considers the modern approaches of domestic and foreign scholars on the interpretation of the concept "district", as well as the peculiarities of the regulatory definition of the definition of "district". Described functioning of subjects of formation and implementation of state policy at the district level. The characteristics of the powers of district councils and district state administrations. Clarified the essence of the concept of area as a comple territorial-administrative units with his subjects of management at the district level.

№ 7 2018, стор. 126 - 131

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 446

Відомості про авторів

А. О. Павловська

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

A. Pavlovska

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Education and Research Institute of Continuing Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Павловська А. О. Наукове обгрунтування дефініції "район". Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 126–131.

Pavlovska, A. (2018), “Scientific substantiation of the definition of "district"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 126–131.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.