EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХРОНОЛОГІЧНІ ТА ХОРОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "ІННОВАЦІЯ"
С. В. Котельбан

Назад

УДК: 330.101

С. В. Котельбан

ХРОНОЛОГІЧНІ ТА ХОРОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "ІННОВАЦІЯ"

Анотація

У статті визначено сутність поняття "інновація" за хронологічними та хорологічними підходами. Проаналізовано дослідження економічних циклів, встановлено їх зв'язок із розвитком інновацій. Здійснено дослідження взаємозв'язку понять "інноваційна діяльність", "інноваційне середовище", "економічне зростання", "інноваційна економіка", "інноваційний розвиток", "інноваційний процес" із сутністю "інновація", а також дано визначення поняттю "інновація".

S. Kotelban

CHRONOLOGICAL AND HOLOGRAPHIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF INNOVATION

Summary

The article defined the essence of the concept of "innovation" in chronological and holographic approaches. The research of economic cycles has been analyzed, their connection with the development of innovations is established. The research of the relationship between the concepts of "innovation activity", "innovation environment", "economic growth", "innovation economy", "innovation development", "innovation process" with the essence of "innovation", and also the definition of "innovation" is given.

№ 9 2018, стор. 91 - 96

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 546

Відомості про авторів

С. В. Котельбан

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

S. Kotelban

postgraduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Котельбан С. В. Хронологічні та хорологічні підходи до визначення сутності поняття "інновація". Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 91–96.

Kotelban, S. (2018), “Chronological and holographic approaches to the definition of innovation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 91–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.