EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ В УДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ
Л. Х. Тихончук

Назад

УДК: 339.72.015:339.92

Л. Х. Тихончук

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ В УДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено вивченню досвіду діяльності міжнародних організацій з метою надання пропозицій по розробці заходів удосконалення системи державного регулювання діяльності стратегічних корпорацій в Україні. При цьому в роботі досліджено діяльність державних та приватних інституції: Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних суперечок, Корпорації Приватних Закордонних інвестицій (OPIC), Експортно-імпортного банку Сполучених Штатів Америки (EXIM). При аналізі діяльності цих інституцій узагальнено та структуровано інструменти державного регулювання стратегічних корпорацій та етапи їх діяльності. Стимулювання розвитку та максимальна підтримка українських компаній незалежно від форми власності на світовому ринку визначено як основний напрям державного регулювання. Під час написання статті використані інструменти зовнішньоекономічної політики національних економік у рамках функціонування міжнародних інституцій.

L. Tikhonchuk

НE ROLE OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS IN IMPROVING THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE ACTIVITIES OF STRATEGIC CORPORATIONS IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the study of the experience of international organizations in order to provide proposals for the development of measures to improve the system of state regulation of the activities of strategic corporations in Ukraine. In this work, the activities of public and private institutions: the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), the International Center for the Settlement of Investment Disputes, the Private Foreign Investment Corporation (OPIC), and the Export-Import Bank of the United States of America (EXIM). In the analysis of the data of the institution, the instruments of state regulation of strategic corporations and the stages of their activity are generalized and structured. The stimulation of development and the maximum support of Ukrainian companies regardless of the form of ownership in the world market is defined as the main direction of state regulation. When writing this article, instruments of foreign economic policy of national economies were used as part of the functioning of international institutions.

№ 11 2018, стор. 97 - 101

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 509

Відомості про авторів

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Як цитувати статтю

Тихончук Л. Х. Роль міжнародних інституцій в удосконаленні системи державного регулювання діяльності стратегічних корпорацій України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 97–101.

Tikhonchuk, L. (2018), “Нe role of international institutions in improving the system of state regulation of the activities of strategic corporations in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 97–101.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.