EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ
В. К. Подорваний

Назад

УДК: 355.588:351.862 (477)

В. К. Подорваний

АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

Анотація

У статті здійснено адаптацію системи державного регулювання соціального розвитку закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання до сьогодення. Сформовано проблемне поле державного регулювання соціального розвитку закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Підкреслено, що в нинішніх умовах проблемне поле державного регулювання соціального розвитку закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання містить такі фактори: погіршення соціального стану науково-педагогічних працівників; незадовільні умови праці; низький рівень соціального забезпечення й соціальної захищеності. Виділено відповідні напрямки соціальної політики закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання відповідно до рівнів державного регулювання. Обгрунтовано, що соціальна політика закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання повинна розроблятися й упроваджуватися на державному, регіональному й корпоративному рівні та має включати визначений перелік заходів: державне регулювання зайнятості працівників вищої школи; державне регулювання оплати праці працівників вищої школи; цільове виділення коштів на розвиток соціальної інфраструктури закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання; створення викладачам вищої школи умов, що сприяють зниженню інтенсивності й підвищенню якості науково-педагогічної праці.

V. Podorvanyi

ADAPTATION OF THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF SOCIAL DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH SPECIFIC CONDITIONS OF TRAINING TO MODERN CONDITIONS

Summary

The adaptation of system of state regulation of social development of higher educational institutions with specific conditions of training to modern conditions is carried out in the article. The problem field of state regulation of social development of higher educational institutions with specific conditions of training is created. It is emphasized that the problem field of state regulation of social development of higher educational institutions with specific conditions of training contains the following factors in present conditions: deterioration in a social status of scientific and pedagogical workers; unsatisfactory working conditions; low level of social security. The corresponding directions of social policy of higher educational institutions with specific conditions of training according to levels of state regulation are allocated. It is proved that social policy of higher educational institutions with specific conditions of training has to be developed and implemented at the state, regional and corporate level and has to include a certain list of actions: state regulation of employment of workers of the higher school; state regulation of compensation of employees of the higher school; target assignment for development of social infrastructure of institution of higher education with specific conditions of training; creation of conditions promoting decrease in intensity and improvement of quality of scientific and pedagogical work.

№ 11 2018, стор. 124 - 126

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 465

Відомості про авторів

В. К. Подорваний

здобувач, Навчально-науково-виробничий центр, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

V. Podorvanyi

applicant of the Educational, Research and Production Center, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Подорваний В. К. Адаптація системи державного регулювання соціального розвитку закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання до сьогодення. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 124–126.

Podorvanyi, V. (2018), “Adaptation of the system of state regulation of social development of higher educational institutions with specific conditions of training to modern conditions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 124–126.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.