EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Муц Луай Хайсал

Назад

УДК: 351.82

Муц Луай Хайсал

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Анотація

У статті розглядаються теоретичні питання, пов'язані з проблемами управління міграційними потоками державою, вивчаються підходи до визначення міграційної політики, визначаються цілі і функції держави в міграційній сфері. Акцентуєтеся увага на необхідності взаємодії державної міграційної політики України з іншими сферами державного управління.

Muzz Luai Haysal

THE ROLE OF THE STATE IN MANAGEMENT BY MIGRATION PROCESSES

Summary

The article deals with the theoretical issues related to the management of migration flows by the state, examines the approaches to the definition of migration policy, the goals and functions of the state in the migration sphereare determined. The emphasis is placed on the necessity of interaction of the state migration policy of Ukraine with other spheres of public administration.

№ 12 2018, стор. 116 - 119

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 61

Відомості про авторів

Муц Луай Хайсал

к. соц. н., здобувач кафедри публічного управління та землеустрою, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Muzz Luai Haysal

Candidate of Sociological Sciences, applicant of the Department of Public Administration and Land Management, Private Private University, Zaporozhye

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.