EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ЯК ФІНАНСОВИЙ КОНГЛОМЕРАТ У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ МАЙБУТНЬОГО ЧИ НАРОДНА КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Г. І. Мар'яненко

Назад

УДК: 330.131

Г. І. Мар'яненко

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ЯК ФІНАНСОВИЙ КОНГЛОМЕРАТ У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ МАЙБУТНЬОГО ЧИ НАРОДНА КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті автором досліджуються глобальні зміни світової фінансової системи, Національний Банк України, приватні та комерційні банки, світова та взагалі вся українська банківська система, яка працює не на економіку України, а на економіку інших країн та обслуговує інтереси політичних кланів та олігархів. Суспільство знаходиться на початку самої швидкої урбанізації міст, нанотехнологічного буму, кіборгізації нейроінтерфейсів, симбіозу біологічного та цифрового інтелекту, тому важливе сьогоднішнє визначення тенденцій розвитку майбутніх технологій, а саме електронних грошів (криптовалюти) як важливого сегменту фінансового ринку, його трансформації та переорієнтації в умовах глобальної автоматизації та інформатизації суспільства. Все, що може бути оцифроване, буде оцифроване, тому фінансисти підуть на задній план. Хто буде контролювати банківські фінансові алгоритми НБУ, буде він виконувати дійсну функцію регулятора, працювати на народ України, чи ще більш узурпує фінансово-грошову владу проти людей. Головне питання чи потрібен НБУ та комерційні банки народу України в такому форматі, чи ні.

G. Maryanenko

NATIONAL BANK AS A FINANCIAL CONGLOMERATE IN THE GLOBAL WORLD OF FUTURE OR POPULAR CAPITALIZATION OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

Summary

In the article the author examines the National Bank of Ukraine, private and commercial banks, the world in general and the entire Ukrainian banking system is not working on Ukraine's economy, and the economies of other countries and serves the interests of political clans and oligarchs. Society is at the beginning of the rapid urbanization of cities, nanotechnology boom, cyborgization neural interfaces, merger of biological and digital intelligence as important today determine trends in the development of future technologies, such as electronic money (crypto currency) as an important segment of the financial market, its transformation and reorientation in terms automation and global information society. Everything that can be digitized will be digitized, so financiers will go to the background. Who will control the banking financial algorithms of the NBU, will it perform a genuine regulator function, work for the people of Ukraine, or even more usurp financially — monetary power against people. The main question is whether the NBU and the commercial banks of the people of Ukraine in this format are needed or not.

№ 14 2018, стор. 83 - 86

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 696

Відомості про авторів

Г. І. Мар'яненко

к. держ. упр., проректор з наукової роботи, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

G. Maryanenko

PhD governance, Vice-Rector for Scientific Work, Associate Professor of public management and administration, Ukrainian State Employment Service Training Institute (USESTI), Kyiv

Як цитувати статтю

Мар'яненко Г. І. Національний банк як фінансовий конгломерат у глобальному світі майбутнього чи народна капіталізація банківської системи України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 83–86.

Maryanenko, G. (2018), “National bank as a financial conglomerate in the global world of future or popular capitalization of the banking system of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 83–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.