EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОДАТКОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ
Н. В. Васильєва

Назад

УДК: 336.352

Н. В. Васильєва

ПОДАТКОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті зазначено, що існування будь-якого населеного пункту залежить від грамотного використання міського потенціалу шляхом застосування податкового механізму, який через сукупність засобів, важелів, інструментів впливає на ефективне управління місцевим економічним розвитком конкретної території. Метою статті є дослідження впливу податкового механізму на місцевий економічний розвиток територій в Україні. Доведено, що важливою умовою територіального розвитку є фінансова автономність органів місцевого самоврядування у здійсненні власної місцевої політики. Місцева влада зацікавлена стимулювати розвиток підприємництва та мобілізувати кошти до бюджетів територіальних громад. В Україні активно реформується система оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Зазначено, що реалізація податкового механізму безпосередньо пов'язана з соціально-економічними процесами і розвитком податкових відносин, що відбуваються в суспільстві.

N. Vasylieva

TAX MECHANISM FOR THE PROVISION OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIES IN UKRAINE

Summary

The article states that the existence of any settlement depends on the competent use of urban potential through the application of the tax mechanism, which through the combination of tools, levers, instruments affects on the effective management of local economic development of particular territory. The purpose of the article is to study the impact of the tax mechanism on the local economic development of territories in Ukraine. It is proved that an important condition for territorial development is the financial autonomy of local self-government bodies in the implementation of their own local policies. Local authorities are interested in stimulating the development of entrepreneurship and mobilizing funds to the budgets of territorial communities. In Ukraine, the taxation of small businesses is reformed actively. The author notes that the implementation of the tax mechanism directly is related with the socio-economic processes and the development of tax relations that take place in society.

№ 16 2018, стор. 75 - 78

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 825

Відомості про авторів

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Васильєва Н. В. Податковий механізм забезпечення місцевого економічного розвитку територій в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 75–78.

Vasylieva, N. (2018), “Tax mechanism for the provision of local economic development of territories in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 75–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.