EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: А. І. Іващенко

Знайдено документів: 6

№24, 2019

A. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Corporate Finance and Controlling Department,Kyiv National Economic University named after V. Hetman

G. Sudak

Master Student of Program "Corporate Financial Management",Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND KEY FEATURES OF ITS POSSIBLE IMPLEMENTATION INTO UKRAINIAN TAX SYSTEM

А. І. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

Г. Г. Cудак

магістрант програми "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу",ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКУ ПОДАТКОВУ СИСТЕМУ

№22, 2019

A. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Corporate Finance and Controlling Department, Kyiv National Economic University named after V. Hetman

O. Ostrovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Corporate Finance and Controlling Department,Kyiv National Economic University named after V. Hetman

Yu. Vasylyshen

PhD in Economics, Associate Professor of the Corporate Finance and Controlling Department,Kyiv National Economic University named after V. Hetman

A. Nadzuga

Master student of Program "Corporate Financial Management", Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FRANCHISING AS AN ALTERNATIVE WAY OF CREATION AND FINANCIAL DEVELOPMENT OF SMES

А. І. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

О. А. Островська

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

Ю. В. Василишен

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

О. С. Надзуга

магістрант програми "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу",ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ СТВОРЕННЯ ТА ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ МСП

№1, 2018

А. І. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Д. Ф. Юсупова

магістрант програми "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу" ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ

A. Ivashchenko

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor, Corporate Finance and Controlling Department, State University "Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman"

D. Yusupova

Student of Master's program "Financial Management in Business", State University "Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman"

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE

№2, 2017

І. С. Литвин

студентка магістратури фінансово-економічного факультету, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", м. Київ

А. І. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", м. Київ

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

I. Lytvyn

Student of master program of Finance and Economic Faculty, State University "Kyiv national economic University named after Vadym Hetman", Kiyv

A. Ivashchenko

PhD in economy, associate professor of Corporate Finance and Controlling Department, State University "Kyiv national economic University named after Vadym Hetman", Kiyv

WAYS OF IMPROVING THE CASH FLOW MANAGEMENT

№21, 2016

А. І. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", м. Київ

Є. А. Поліщук

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", м. Київ

О. М. Диба

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРАУДФАНДИНГУ В УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

A. Ivashchenko

PhD in economy, associate professor of Corporate Finance and Controlling Department, State University "Kyiv national economic University named after Vadym Hetman", Kiyv

Ye. Polischuk

PhD in economy, associate professor of Investment Activity Department, State University "Kyiv national economic University named after Vadym Hetman", Kiyv

O. Dyba

PhD in economy, associate professor of Investment Activity Department, State University "Kyiv national economic University named after Vadym Hetman", Kiyv

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CROWDFUNDING IN UKRAINE AS A TOOL TO RAISE FUNDS FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS ENTERPRISES

№24, 2013

А. І. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПІВ ЗРОСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

A. Ivashchenko

PhD in economy, associate professor of department of finances, Donetsk state University of management

FACTORS OF INCREASE IN THE GROWTH RATE OF INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Горлачук В. В.

доктор економічних наук, професор

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

кандидат економічних наук, доцент

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент