EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: В. В. Коврегін

Знайдено документів: 6

№5, 2017

В. В. Коврегін

перший проректор, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

V. Covregin

First Vice-Rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

SYSTEM OF ECONOMIC SAFETY OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION AS BASIS OF FORMING AND IMPLEMENTATION OF THE CORRESPONDING STATE REGULATION MECHANISMS

№4, 2017

В. В. Коврегін

перший проректор, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ КАДРОВОГО КОРПУСУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

V. Covregin

First Vice-Rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

MECHANISMS OF STATE REGULATION STABILIZING OF PERSONNEL OF THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

№3, 2017

В. В. Коврегін

перший проректор, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

V. Covregin

First Vice-Rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

PUBLIC-ADMINISTRATIVE FOUNDATIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

№22, 2016

В. В. Коврегін

к. т. н., доцент, перший проректор, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ВНЗ І КОРУПЦІЯ В НЬОМУ ЯК ЗАГРОЗА ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

V. Kovregin

PhD, Associate professor, The first vice-rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

FINANCIAL SECURITY OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION AND CORRUPTION IN IT AS A THREAT TO THE QUALITY OF EDUCATION IN UKRAINE

№10, 2016

В. В. Коврегін

перший проректор, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

V. Covregin

First Vice-Rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

INNOVATIVE MECHANISMS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION ECONOMIC SAFETY MAINTENANCE

№24, 2015

В. В. Коврегін

к. тех. наук, доцент, перший проректор, Національний університет цивільного захисту України

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

V. Kovrehin

PhD, Associate Professor, the first vice- rector of the National University of Civil Protection of Ukraine

STATE MECHANISMS OF ECONOMIC SUPPORT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Горлачук В. В.

доктор економічних наук, професор

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

кандидат економічних наук, доцент

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент