EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: В. В. Сиченко

Знайдено документів: 2

№5-6, 2020

В. В. Сиченко

д. держ. упр., професор,ректор, КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" ДОР

А. М. Пугач

д. держ. упр., професор,завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. В. Мареніченко

к. держ. упр.,доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

М. М. Хитько

к. держ. упр.,доцент кафедри публічного управління та права,КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" ДОР

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

V. Sychenko

Doctor of Sciences in Public Administration, professor,Head of Communal Institution of Higher Education "Dnipro Academy of Continuing Education" DOR

A. Pugach

Doctor of Sciences in Public Administration, professor,Head of the Department of Management, public management and administration,Dnipro State Agrarian and Economic University

V. Marenichenko

PhD in Public Administration,assistant professor of the Department of Management, public management and administration,Dnipro State Agrarian and Economic University

M. Khytko

PhD in Public Administration,assistant professor of the Department of Public management and law of Communal Institution of Higher Education "Dnipro Academy of Continuing Education" DOR

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT

№21, 2013

В. В. Сиченко

д. держ. упр., завідувач кафедрою менеджменту організацій Дніпропетровський державний аграрний університет

О. О. Сиченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНТЕГРАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОСОЮЗУ

V. Sychenko

Dr. in Public Administration, Head of organizational management Dnepropetrovsk State Agrarian University

O. Sychenko

Ph.D. of Economics, assistant professor of marketing, Dnepropetrovsk State Agrarian University

INTEGRATION STRATEGY IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL DOCTRINE OF THE STATE POLICY OF THE EUROPEAN UNION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Горлачук В. В.

доктор економічних наук, професор

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

кандидат економічних наук, доцент

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент