EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Л. О. Шпак

Знайдено документів: 9

№24, 2015

Л. О. Шпак

д. е. н., ректор, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

L. Shpak

Doctor of Economics, Rector of the East European University of Economics and Management

ANALYSIS OF TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX STRUCTURE AND ENVIRONMENT IN UKRAINE

№6, 2014

О. В. Царенко

д. е. н., професор, завідуючий кафедри бухгалтерського обліку, Академія муніципального управління

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Академія муніципального управління

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС РЕГІОНУ

O. Tsarenko

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Accounting Academy of Municipal Management

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

DEVELOP MECHANISMS TO ATTRACT FINANCIAL INVESTMENT IN TOURISM THE REGION

№5, 2014

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ І ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ РЕНТИ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

THE MECHANISM OF FORMATION, DISTRIBUTION AND USE OF REGIONAL TOURISM RENT

№4, 2014

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТА ДІАГНОСТИКА РИЗИКІВ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

FEATURES OF DIAGNOSIS AND THE RISK OF REGIONAL TOURISM AND RECREATIONAL FACILITIES

№3, 2014

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ В РАМКАХ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

EFFECTIVE MANAGEMENT OF RECREATIONAL COMPLEXES WITHIN THE CLUSTER APPROACH

№2, 2014

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

МЕХАНІЗМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

MECHANISMS OF INVESTMENT PROCESSES REGIONAL TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX

№23, 2013

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління, м. Київ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

L. Shpak

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting and auditing Municipal Management Academy, Kyiv

SOME ASPECTS OF THE INSTITUTIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF FORMATION AND REGULATION OF TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX

№22, 2013

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління, м. Київ

ГЕНЕРУВАННЯ ПРОЦЕДУР ЦІЛЕОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНИМИ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИМИ КОМПЛЕКСАМИ

L. Shpak

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting and auditing Municipal Management Academy, Kyiv

GENERATION OF GOAL-ORIENTED MANAGEMENT PROCEDURES, DEVELOPMENT OF REGIONAL TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX

№21, 2013

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління, м. Київ

НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

L. Shpak

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting and auditing Municipal Management Academy, Kyiv

DIRECTIONS AND MECHANISMS OF REGULATION TOURISM AND RECREATION AREAS AT THE REGIONAL LEVEL

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Горлачук В. В.

доктор економічних наук, професор

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

кандидат економічних наук, доцент

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент