EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н. О. Шевченко

Знайдено документів: 10

№12, 2013

Н. О. Шевченко

д. держ. упр., доцент, професор, Академія муніципального управління

М. О. Сичова

к. е. н., доцент, доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

N. O. Shevchenko

ph.d, docent, professor, Academy of Municipal Administration

M. O. Sychova

ph.d, docent, lecturer, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

THE PROBLEMS OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF REGIONAL AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

№9, 2011

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

№8, 2011

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Й ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ НА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

№7, 2011

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИДІЛЕННЯ РЕСУРСІВ НА КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

№6, 2011

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АПК В РИНКОВИХ УМОВАХ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

№5, 2011

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

№3, 2011

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВИ

№2, 2011

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

№11, 2010

Н. О. Шевченко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ

№7, 2010

Н. О. Шевченко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІНОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ВНУТРІШНЬОМУ І ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

кандидат економічних наук, доцент

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент