EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н. П. Кризина

Знайдено документів: 7

№20, 2012

О. А. Мендрік

здобувач на кафедри організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

О. О. Дорошенко

аспірант кафедри охорони громадського здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

О. М. Заліська

д.фарм.н., проф., кафедра організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Н. П. Кризина

доктор наук державного управління, доцент, Заслужений лікар України, заступник директора з наукової роботи , ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" м. Київ

"РОЗПОДІЛ РИЗИКУ" ЯК ІНСТРУМЕНТ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ НА ВИСОКОВАРТІСНЕ ЛІКУВАННЯ

№10, 2012

В. Г. Слабкий

науковий співробітник, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

Н. П. Кризина

д. н. держ. упр., доцент, заслужений лікар України, заступник директора з наукової роботи ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

ЯКІСНО НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

№7, 2012

О. О. Заглада

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. П. Кризина

д. н. держ. упр., доцент, заслужений лікар України, заступник директора з наукової роботи, Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЗА МЕТОДОМ ГЛОБАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

№24, 2011

В. Г. Слабкий

науковий співробітник, Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України"

Н. П. Кризина

д. н. держ. упр, доцент, заслужений лікар України, Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України"

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЛАН ПОКРАЩЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ

№23, 2011

Н. П. Кризина

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

О. О. Заглада

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

В. Г. Слабкий

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

№21, 2011

Н. П. Кризина

д. н. держ. упр., доцент, Заслужений лікар України, Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЗА ДАНИМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

№19, 2010

В. Г. Слабкий

науковий співробітник, Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України

Н. П. Кризина

д. н. дурж. упр., Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ / СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Горлачук В. В.

доктор економічних наук, професор

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

кандидат економічних наук, доцент

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент