EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: О. О. Бутник

Знайдено документів: 7

№24, 2018

І. В. Бовсунівська

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

О. О. Бутник

к. держ. упр., доцент, доцент науково-дослідного інституту, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ: ДОСВІД ЕФЕКТИВНОЇ РЕФОРМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ДЛЯ УКРАЇНИ

I. Bovsunivska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Public Management and Administration, V.I. Vernadsky Taurida National University, Kyiv

O. Butnyk

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Research Institute, Kyiv National University of Culture and Arts

DECENTRALIZATION IN THE SPHERES OF CULTURE: THE PROGRESS OF THE EFFECTIVE REFORM OF EUROPEAN COUNTRIES FOR UKRAINE

№16, 2018

О. О. Бутник

к. держ. упр., доцент, доцент науково-дослідного інституту, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ УКРАЇНИ

O. Butnyk

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Research Institute, Kyiv National University of Culture and Arts

PUBLIC ADMINISTRATION OF THE FINANCIAL CONTROL ORGANIZATION: ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE FOR UKRAINE

№22, 2017

О. О. Бутник

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри правознавства, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДЕКСУ ЩАСТЯ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Butnyk

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of Department of Law, Kyiv National University of Culture and Arts

RESEARCH OF HAPPINESS INDEX OF THE POPULATION IN THE CONTEXT OF EFFECTIVE PUBLIC ADMINISTRATION

№7, 2014

О. О. Бутник

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПАРТНЕРСТВ ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ПРАЦІ

O. Butnyk

PhD of Science in Public Administration, Associate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

THE MAIN APPROACHES TO FORMING STRATEGIC PARTNERSHIPS OF STATE AND BUSINESS IN REGIONAL LABOR MARKETS

№2, 2011

О. О. Бутник

аспірант, РВПС України НАН України

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ

№4, 2009

О. О. Бутник

науковець, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

№3, 2009

О. О. Бутник

науковець, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Горлачук В. В.

доктор економічних наук, професор

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

кандидат економічних наук, доцент

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент