EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: С. Т. Полторак

Знайдено документів: 8

№21, 2017

С. Т. Полторак

к. пед. н., професор, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

S. Poltorak

PhD in pedagogical sciences, Full Professor, Kyiv

THE CURRENT CONDITION AND PERSPECTIVE TENDENCIES OF OPTIMIZATION OF THE STATE FINANCIAL SUPPORT OF THE FUNCTIONING OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

№20, 2017

С. Т. Полторак

к. пед. н., докторант навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

S. Poltorak

Ph.D., doctoral training and production and research center of the National University of Civil Defense of Ukraine

PROBLEMS OF STATE ADMINISTRATION OF THE SYSTEM OF HIGHER MILITARY EDUCATION AND WAYS OF ITS SOLUTION

№18, 2017

С. Т. Полторак

к. пед. н., професор, м. Київ

СПЕЦИФІКА РЕФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

S. Poltorak

PhD in pedagogical sciences, Full Professor, Kyiv

SPECIFICS OF REFORMING OF ARMED FORCES OF UKRAINE AT THE STATE LEVEL

№12, 2017

С. Т. Полторак

к. пед. н., проф., Міністр оборони України

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ

S. Poltorak

PhD in Pedagogical Science, Full Professor, Minister of Defence of Ukraine

THE PLACE AND ROLE OF THE STATE IN THE ADMINISTRATION OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

№11, 2017

С. Т. Полторак

к. пед. н., професор, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕФОРМУВАННЯМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

S. Poltorak

PhD in pedagogical sciences, Full Professor, Kyiv

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION CONCERNING REFORMING OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

№7, 2017

С. Т. Полторак

к. пед. н., професор , Міністр оборони України

ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ НИМ

S. Poltorak

PhD in pedagogical sciences, full professor, Ministry of defence of Ukraine, Kyiv

MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX: NOTION, ESSENCE AND STATE'S ROLE IN ITS ADMINISTRATION

№5, 2017

С. Т. Полторак

к. пед. н., професор, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

S. Poltorak

PhD in pedagogical sciences, Full Professor, Kyiv

STATE PLANNING AND FORECASTING OF FUNCTIONING OF MILITARY INDUSTRIAL COMPLEXІ

№3, 2016

С. Т. Полторак

к. пед. н., професор

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОНОМ: ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ

S. Poltorak

Phd in science of pedagogical, professor

HIGHER MILITARY EDUCATION SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE AND ABROAD: STATE ADMINISTRATION ASPECTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Горлачук В. В.

доктор економічних наук, професор

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

кандидат економічних наук, доцент

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент