EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕДОЛІКИ МЕТОДИКИ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ НАРАХУВАННЯ І СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ТА НАПРЯМИ ЇХ УСУНЕННЯ
Т. В. Паєнтко, І. В. Бандура

Назад

УДК: 336.2

Т. В. Паєнтко, І. В. Бандура

НЕДОЛІКИ МЕТОДИКИ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ НАРАХУВАННЯ І СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ТА НАПРЯМИ ЇХ УСУНЕННЯ

Анотація

Статтю присвячено виявленню недоліків методик судової економічної експертизи з питань нарахування і сплати податку на прибуток. На основі аналізу та систематизації наукових джерел виділено основні проблеми, які існують на сучасному етапі розвитку економіки у сфері судової економічної експертизи, а саме стосовно методик дослідження судових справ. Серед недоліків неактуальність наявних методик, відсутність єдиного уніфікованого підходу щодо їх формування, відсутність методик з приводу нарахування та сплати податку на прибуток фінансовоми установами. За результатами дослідження було надано рекомендації щодо їх усунення.

T. Paentko, I. Bandura

WEAKNESSES OF METHODOLOGIES OF FORENSIC ECONOMICAL ENQUIRIES REGARDING CORPORATE TAX ACCOUNT AND POSSIBILITY OF ELIMINATION THIS WEAKNESSES

Summary

The article is dedicated to find weaknesses of methodologies of forensic economical enquiries regarding corporate tax account. On the basis of analysis, general conclusion and systematization of scientific findings was emphasized main problems in forensic enquiries, as in regarding methodologies of litigated case investigation. Among weaknesses are out-of-dateness of existed methods, lack of common unified approach to set up it, absence of corporate income account on financial organizations methods. Exploring these weaknesses we offer some recommendations in terms of it elimination.

№ 24 2016, стор. 28 - 31

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 484

Відомості про авторів

Т. В. Паєнтко

д. е. н, професор, професор кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

T. Paentko

DSc, professor, professor of Financial market department of University of state fiscal services of Ukraine, Irpin


І. В. Бандура

магістрант, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

I. Bandura

Master's degree, University of state fiscal services of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Паєнтко Т. В., Бандура І. В. Недоліки методики судової економічної експертизи з питань нарахування і сплати податку на прибуток та напрями їх усунення. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 28–31.

Paentko, T. and Bandura, I. (2016), “Weaknesses of methodologies of forensic economical enquiries regarding corporate tax account and possibility of elimination this weaknesses”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 28–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.