EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ
Ю. М. Лучечко

Назад

УДК: 330.77:338.43.02(477)

Ю. М. Лучечко

СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ

Анотація

На основі існуючих підходів українських вчених до формування системи стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі національної економіки сформовано авторський концепт диверсифікації методів і форм залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в сільськогосподарське виробництво та переробно-харчову промисловість. Виходячи з динаміки прямих інвестицій в основний капітал сільського господарства та капітальних інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, а також наявних та потенційних можливостей активізації інвестиційної діяльності, обгрунтовано пріоритети нарощення інвестиційного забезпечення базових ланок аграрного сектору. Встановлено, що перспективним напрямом інвестиційної діяльності у переробно-харчовій промисловості є фінансування проектів виробництва паливних продуктів із сільськогосподарської сировини.

Yu. Luchechko

STIMULATING INVESTMENT ACTIVITIES IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINIAN ECONOMY: DIVERSIFICATION OF METHODS AND INSTRUMENTS

Summary

Based on the existing approaches of Ukrainian scientists to formation of the system of stimulating investment activities in the agrarian sector of the national economy, the author's concept of diversification of methods and forms of attracting domestic and foreign investments into agricultural production and food manufacturing and processing industry has been elaborated. Based on the dynamics of direct investments in the fixed assets of agriculture and capital investments in food, beverages and tobacco production, as well as existing and potential opportunities for activating investment activities, the priorities of increasing the investment provision of the basic components of the agrarian sector have been substantiated. It has been established that financing projects for the production of fuel products from agricultural raw materials is a promising direction of investment activities in food manufacturing and processing industry.

№ 13 2018, стор. 43 - 49

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 821

Відомості про авторів

Ю. М. Лучечко

аспірант, Луцький національний технічний університет

Yu. Luchechko

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

Як цитувати статтю

Лучечко Ю. М. Стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України: диверсифікація методів та інструментів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 43–49.

Luchechko, Yu. (2018), “Stimulating investment activities in the agrarian sector of ukrainian economy: diversification of methods and instruments”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 43–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.